Aktuális

Még lehet jelentkezni fűtés-korszerűsítésre! – Újpest Media

Még két évvel ezelőtt hirdette meg az első Otthon Melege Programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium abból a célból, hogy a pályázó családok a távfűtéses lakások fűtés-korszerűsítését elvégezhessék. Ez a program nem kizárólag a modernizációs, hanem bizony a spórolási szempontokat is figyelembe vette: a számítások szerint a komplett fűtés-korszerűsítés után 15-29 százalékkal (!) is csökkenhetnek a fűtésszámlák, ami rengeteg családnak - Részletek


0%-os kamatmentes hitel GINOP - 8.4.1/A - 17

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

GINOP - 8.4.1/A - 17

 

Pályázók köre:

·         természetes személy,

·         társasház,

·         lakásszövetkezet

 

TÁRSASHÁZ KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában. Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)

1.      tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy

2.      tulajdonában álló önálló lakások m 2 -ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes:

3.      önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy

4.      önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m 2 -ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

 

LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

 

A lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény (a továbbiakban: lakásszövetkezeti tv.) szerinti lakásszövetkezet az által fenntartott lakóépület vonatkozásában. A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló

1.      önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy

2.      önálló lakások m 2 -ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes

3.      önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy 

4.      önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2 -ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át

 

A Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az a lakásszövetkezet és társasház,

 

1.      amely nem rendelkezik magyar adószámmal;

2.      akinek a vállalkozói KHR hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött;

3.      amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;

4.      amely 60 napot meghaladó, adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

5.      amely 60 napot meghaladó közüzemidíj-tartozással rendelkezik;

6.      amelyben tulajdoni hányad - vagy m2 - arányosan számolva a 90 napon túli közösköltség tartozással rendelkezők aránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot;

7.      amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

8.      amely az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;

9.      amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;

10.  amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;

11.  amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;

12.  amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;

13.  amelynek harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

14.  amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;

15.  amely a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A fentieken kívül a Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az olyan lakásszövetkezet, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

 

 

Támogatható tevékenységek köre:

 

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

 

1.      fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);

2.      fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);

3.      az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

4.      az épület közös használatú gépészeti rendszereinek (elektromos berendezések és a szellőztető rendszer berendezései) korszerűsítése vagy cseréje (önállóan támogatható tevékenység);

5.      fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (távfűtéssel vagy házközponti fűtéssel ellátott ingatlan esetében):

i.                    hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii.                  hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

iii.                szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az 5. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv.                automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

v.                  gőz hőhordozó közeg váltása forró vagy meleg vízre (önállóan támogatható tevékenység);

6.      fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében):

i.                    hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii.                  hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

iii.                szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag a 6. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv.                automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

v.                  távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése (önállóan támogatható tevékenység);

7.      meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre (önállóan támogatható tevékenység);

8.      hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

9.      világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):

i.                    fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;

ii.                  meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

 

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

 

a. Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1.      napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);

2.      napelemes rendszer telepítése

3. talajkollektoros, talajszondás, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása alapfűtésre és/vagy használatimelegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;

4. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;

 

b. Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő használatimelegvízrendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1.      napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás céljából);

2.      napelemes rendszer telepítése

 

c. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1.      napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);

2.      napelemes rendszer telepítése (

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

1.      Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése): maximum 5%

a.       műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; kéményseprői szakvélemény költsége); 

b.      épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan

c.       statikai szakvélemény;

d.      környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

2.      Kötelező nyilvánosság biztosítása:. maximum 0,5%

3.      Projektmenedzsment. maximum 2,5%

4.      Egyéb tevékenységek: olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei Önerőként elszámolhatóak.

5.      Műszaki ellenőri tevékenység: A kivitelezés valós műszaki tartalmának szakszerű megítélése érdekében, amennyiben az elszámolható költségek elérik, illetve meghaladják az 50 millió Ft-ot, a Végső Kedvezményezett költségére és megbízása alapján a Magyar Építész Kamara, vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében az adott feladatra regisztrált építési műszaki ellenőr bevonása szükséges. maximum 1%

 

Kölcsön összege: 500.000 - 7.000.000,- Ft/ lakás

 

Önerő mértéke: A teljes beruházási összeg minimum 10% - a

Futamidő: maximum 20 év

 

Biztosítékok köre:

1.      Társasházak és lakásszövetkezetek esetében a Kölcsön visszafizetésének a forrását a megemelt közös költség biztosítja. A beruházás tárgya (vagyis a társasház és lakásszövetkezet épülete) nem kerül biztosítékként bevonásra.

2.      Az előírt fedezettség mértéke a hitelösszeg 20%-a.

3.      Amennyiben a Hitelkérelem benyújtásakor a lakók közül bárkinek 90 napot meghaladó közös költség elmaradása van és műszakilag a beruházásból nem zárható ki, a hitelezés feltétele, hogy a ház a rá eső hitelösszegnek megfelelő összeget óvadéki betétben helyezzen el vagy a rá eső hitelösszegnek megfelelő közös költség emelést a többi tulajdonos vállalja.

 

Hitelkérelem benyújtása: 2017. április 24. - 2022. december 31.

 

Egyéb kitételek:

 

1.      A korszerűsítés által érintett épületnek meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben foglalt követelményeknek.

2.      Lakástakarék-pénztári megtakarítások a kölcsön törlesztésénél nem vehetőek figyelembe, kizárólag önerőként számolhatóak el.

Lizi London Kft. - Tel.: 06/46 787-998